Drop Everything
Inis Oírr, Co. Galway, Ireland
May 2018, 2016, 2014, 2012

Drop Everything is a week long multidisciplinary residency focusing on contemporary culture.
Bringing together national and international participants from a cross section of the creative industries it culminates in a weekender of showcases, performances and lectures.
Drop Everything is about getting excited by new ideas and taking the time to consider them. It’s for people who do and people who want to.

It was founded in 2012 and takes place every two years on Inis Oírr. Situated on the edge of the Atlantic, Inis Oírr is the smallest of the Aran Islands and has a rich natural and cultural heritage.
In 2018 DE launched a Library Collection as well as a creative education and career guidance programme called Do Anything - @do_anyting

Drop Everything is created by everyone who contributes, whether that’s with their art, their skill, their time or by funding the event.

'Drop Everything’ - Seo cónaitheacht ildisciplíneach seachtaine a dhíríonn ar chultúr na linne seo.
Tugann sé le chéile rannpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta as meascán tionscal cruthaitheach agus cuirtear críoch leis an imeacht le deireadh seachtaine a áiríonn taispeántais, léirithe agus léachtaí.

Is díocas i leith tuairimí nua é ‘Drop Everything’ agus an t-am a thógáil le cuimhneamh orthu. Is do dhaoine a dhéanann agus do dhaoine a mbíonn fonn déanaimh orthu é.
Thosaigh sé amach i 2012 agus bíonn sé ar siúl in Inis Oírr chuile dharna bliain. Is é Inis Oírr an t-oileán is lú d'Oileáin Árann, tá sé suite ar bhruach an Atlantaigh agus oidhreacht shaibhir nádúrtha agus cultúrtha aige.

I 2018 sheol ‘DE’ Bailiúchán Leabharlainne chomh maith le clár cruthaitheach oideachais agus gairmthreorach den ainm Do Anything - @do_anyting
Is iad na daoine uilig a thacaíonn le ‘Drop Everything’ a chruthaíonn é, bíodh sin lena gcuid ealaíne, scileanna, a gcuid ama nó le maoiniú an imeachta.

Access by request only. For more information or to request to attend please email info[a]dropeverything.net

The best part of it all is that you come away with a renewed hope that some creatives aren’t shielding their ideas book from potential thieves, but rather cattle-prodding them into existence with new friends.

Dazed, June 2014

http://dropeverything.net/